Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Các danh hiệu cá nhân


 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất do UEFA trao tặng năm 2002/03
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất do UEFA trao tặng năm 2003/04
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên đội bóng của năm do UEFA trao tặng năm 2002/03
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên đội bóng của năm do UEFA trao tặng năm 2003/04
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên đội bóng của năm do UEFA trao tặng năm 2004/05
 • Huấn luyện viên trong năm của Serie A 2009, 2010
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất do Portuguese Liga trao tặng năm 2002/03
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất do Portuguese Liga trao tặng năm 2003/04
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất do World Soccer Magazine trao tặng năm 2003/04
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất do World Soccer Magazine trao tặng năm 2004/05
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất do BBC Sport trao tặng năm 2004/05
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất năm: Onze d'Or (Onze Vàng) do tạp chí Onze Mondial trao tặng năm 2005
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất tháng 11/ 2004; 1/ 2005; 3/ 2007 do FA Premier League trao tặng
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất do FA Premier League trao tặng năm 2004/05
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất do FA Premier League trao tặng năm 2005/06
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất (Oscar del Calcio) do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Italia (AIC) bầu chọn năm 2009
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất Thế Giới do IFFHS trao tặng năm 2004
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất Thế Giới do IFFHS trao tặng năm 2005
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất Thế Giới do IFFHS trao tặng năm 2010
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất Thế Giới do Hiệp hội truyền thông thể thao quốc tế AIPS trao tặng năm 2010
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất do tạp chí World Soccer trao tặng năm 2010.[17]
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất Bồ Đào Nha do FPF trao tặng năm 2010, 2011
 • Đoạt danh hiệu huấn luyện viên Xuất sắc nhất Thế Giới do FIFA trao tặng năm 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét